Lomsel Total

Lomsel Total to małe narzędzie, które sumuje liczby w locie. Program został napisany z myślą o użytkownikach systemu SAP korzystających często z transakcji MD04 służącej do wyświetlania zapasu/zapotrzebowań. Użytkownicy często chcą podsumować informacje zawarte w oknie tej funkcji np. ilości planowanych dostaw półfabrykatów. Teraz wystarczy zaznaczyć jedną kolumnę numeryczną a program podsumuję ją w locie i poda wynik na ekranie. Nie trzeba się martwić o formatowanie liczb, jak liczba ujemna zapisana ze znakiem minus “-“ na końcu np. 10-.

Lomsel Total

Czytaj dalejLomsel Total