Lomsel Total

Lomsel Total to małe narzędzie, które sumuje liczby w locie. Program został napisany z myślą o użytkownikach systemu SAP korzystających często z transakcji MD04 służącej do wyświetlania zapasu/zapotrzebowań. Użytkownicy często chcą podsumować informacje zawarte w oknie tej funkcji np. ilości planowanych dostaw półfabrykatów. Teraz wystarczy zaznaczyć jedną kolumnę numeryczną a program podsumuję ją w locie i poda wynik na ekranie. Nie trzeba się martwić o formatowanie liczb, jak liczba ujemna zapisana ze znakiem minus “-“ na końcu np. 10-.

Lomsel Total

W programie można zdefiniować format separatora dziesiętnego jako „.” lub „,”. W tym celu należy zminimalizować program do paska zadań, z menu wybrać polecenie „Decimal mark” a następnie wybrać preferowane ustawienie.

Lomsel Total

Wymagania systemowe

  • Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

Licencja

To narzędzie jest wydane jako bezpłatne. Możesz swobodnie rozpowszechniać to narzędzie za pomocą dyskietki, CD-ROM-u, Internetu lub w jakikolwiek inny sposób, o ile nie pobierasz za to żadnych opłat. Jeśli rozpowszechniasz to narzędzie, musisz dołączyć wszystkie pliki w pakiecie dystrybucyjnym, bez żadnych modyfikacji!

Disclaimer

Oprogramowanie jest dostarczane „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE” bez żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym, ale nie wyłącznie, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Autor nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody wynikające z utraty danych lub z jakiegokolwiek innego powodu.

Kontakt

Jeśli masz jakiś problemy, sugestię, komentarz lub znalazłeś błąd w moim narzędziu, możesz wysłać wiadomość do

Aktualna wersja

Lomsel Total v1.0.11.2019

Kliknij przycisk poniżej, aby pobrać program.

Pobierz plik

Darowizna na ulepszenie naszego bezpłatnego oprogramowania

Wesprzyj nasze wysiłki w rozwijaniu darmowego oprogramowania. Dzięki hojności ludzi takich jak ty nasza praca może mieć znaczenie. Wiele małych darowizn razem pozwala nam pracować dłużej nad naszymi bezpłatnymi projektami, dzięki czemu te darmowe oprogramowanie staje się lepsze.

Twój prezent dla Lomsel pozwala nam ulepszać nasze bezpłatne narzędzia i ich dokumentację dla wolności słowa i rozwoju kulturalnego społeczności cyfrowych w ogóle.

Dziękujemy za wszystkie darowizny.

 

Kod QR